Siden 2007 har det været tilladt for læger at yde fertilitetsbehandling til enlige kvinder. Det betyder også, at enlige kvinder i dag har samme rettigheder i forhold til at få gratis fertilitetsbehandling i det offentlige system, som kvinder i parforhold har.

Hvordan bliver man solomor?

Over årene er det efterhånden blevet mere og mere udbredt at blive solomor. De seneste tal fra Dansk Fertilitetsselskab viser, at der i 2021 blev født i alt 4723 danske børn efter hjælp med fertilitetsbehandling. 762 af de børn blev født af en kvinde uden partner. Det svarede til 1,20 % af hele fødselsårgangen i 2021. Hvis du overvejer, eller allerede er gået i gang med at få et barn alene, skal du derfor vide, at du absolut ikke står alene.

Dit første skridt på vejen til at blive solomor er at kontakte din læge, som herefter vil henvise dig videre til fertilitetsbehandling

Hvis du har lyst til at læse mere om en af dem, der har valgt at blive solomor, så kan du læse solomor Camilla Mauritzens historie i vores artikel lige her

Du kan også finde vores podcast om at blive solomor

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/min-fertilitetshistorie-præsenteret-af-gravidtid-dk/id1679189768

Spotify

Min fertilitetshistorie - præsenteret af Gravidtid.dk | Podcast on Spotify

 

Gratis fertilitetsbehandling som kommende solomor

I Danmark har par, enlige og lesbiske  de samme rettigheder til gratis fertilitetsbehandling i det offentlige. Der er dog nogle forbehold: Fertilitetsbehandling på hospitalerne tilbydes nemlig kun til kvinder, der er henvist, inden de er fyldt 40 år, og de kan ikke længere modtage behandling her, efter de er fyldt 41 år. Vær derfor opmærksom på denne aldersgrænse. Hvis man som kvinde er mere end 41 år, kan man modtage fertilitetsbehandling på private fertilitetsklinikker, indtil kvinden er fyldt 46 år. Dette skal man dog selv betale for

Hvilke behandlinger og hvor mange gratis forsøg i offentlig fertilitetsbehandling?

Indenfor det offentlige system har man ret til 3-6 IUI behandlinger. Det vil sige insemination med donorsæd, hvis man kommer som enlig kvinde. Ifølge statistikken opnår 20 % en positiv graviditetstest (blodprøve) per inseminationsbehandling. Cirka 40 % af dem, der modtager inseminationsbehandling, opnår en levedygtig graviditet. Resten henvises videre til reagensglasbehandling (IVF). Inseminationsbehandling bruges i første omgang, hvis kvinden ikke umiddelbart har fertilitetsmæssige udfordringer.

Helt lavpraktisk så foregår insemination ved, at donorsæden føres ind i livmoderen med et tyndt kateter på det tidspunkt, hvor kvinden har ægløsning. De fleste offentlige fertilitetsklinikker anbefaler i dag kvinder, der er over 38 år, at starte direkte med IVF-behandling.

I vores artikel her kan du læse mere om inseminationsbehandling 

Man har som enlig kvinde også mulighed for tre IVF behandlinger (reagensglasbehandlinger) gratis. Det vi sige tre udtagninger af kvindens æg, befrugtning i reagensglas med donorsæd samt oplægning af det befrugtede æg efter 2-5 dage i et varmeskab i laboratoriet. Senest 1. oktober 2024 vil det blive muligt med op til 6 gratis reagensglasbehandlinger i offentlig fertilitetsbehandling

Chancen for graviditet ved reagensglasbehandling (IVF)

Ifølge de offentlige fertilitetsklinikker er der 35 % chance for en positiv graviditetstest per påbegyndt reagensglasbehandling. Chancen er lidt højere for yngre kvinder og lidt lavere for ældre kvinder. Hvis der oplægges et befrugtet æg, som har delt sig som det skal efter befrugtningen, så er chancen for en positiv graviditetstest cirka 45 %.

Find vores graviditetstests her

Find vores tidlige graviditetstests her

Find vores kosttilskud til kvinder og fertiliteten her

Solomor og anonym/ikke anonym sæddonor

Som enlig kvinde har man mulighed for at vælge sæd fra en sædbank. Her skal man først og fremmest vælge, om sæddonoren skal være åben eller anonym. Vælger man en anonym donor betyder det, at hverken mor eller barn kan få kontaktoplysninger på sæddonoren. En åben sæddonor betyder, at barnet vil kunne få sæddonors oplysninger fra sædbanken, når han eller hun er fyldt 18 år.

Udover at vælge, om donor skal være åben eller anonym, så kan man også vælge, om sæddonoren skal have en basis profil eller en udvidet profil. En basis profil betyder, at du kan vælge donors øjenfarve og hårfarve, hans højde og vægt, race og etnicitet, blodtype og uddannelsesniveau. En udvidet profil betyder, at man, udover den viden man kan få med en basis profil, også kan vælge på baggrund af en personlighedstest, et lyd-interview, babyfotos af donor, et håndskrevet brev og personalets opfattelse af donoren.

Hvordan kommer man i gang med at blive solomor?

Man starter med at henvende sig til sin læge/gynækolog, som vil igangsætte en undersøgelse af kvindens fertilitet, inden henvisning til offentlig fertilitetsklinik. Læs mere om, hvordan undersøgelsen af kvinders fertilitet foregår i artiklen her

Hvor kan jeg finde andre solomødre?

For nogle er det en nem beslutning at få et barn alene som selvvalgt solomor, mens det for andre kan være en sidste løsning, fordi den partner, som man ønskede at få en familie med, bare aldrig rigtigt dukkede op. Uanset bevæggrundene og årsagerne, så kan det være rart at dele sin tanker, erfaringer og den nye hverdag med andre kvinder i samme båd. Man kan blandt andet finde solomødre og kvinder, der overvejer at blive det her her: solomor.dk og enligmor.dk.

Hvis du har lyst til at læse mere om en af dem, der har valgt at blive solomor, så kan du læse solomor Camilla Mauritzens historie i vores artikel lige her

Fakta om solomødre i Danmark

Læs mere om hvilke muligheder og rettigheder du har for at få gratis fertilitetsbehandling som kommende solomor i vores artikel her

Siden 2007 har det været lovligt at yde gratis fertilitetsbehandling til lesbiske og enlige kvinder. Det betyder også, at enlige kvinder i dag har samme rettigheder i forhold til at få gratis fertilitetsbehandling i det offentlige system, som kvinder og mænd i parforhold har. Læs mere om gratis fertilitetsbehandling og hvad, du skal gøre, hvis du ønsker at gå i fertilitetsbehandling som enlig kvinde i artiklen her.

Ifølge Dansk fertilitetsselskab blev der i 2013 født 489 børn af en enlig kvinde, som havde været i fertilitetsbehandling uden en partner. I 2021 var det antal vokset til 834 børn. Det svarer til 1,31 % af hele fødselsårgangen i 2021.

Statistikken om solomødre er baseret på tal fra fertilitetsbehandling på offentlige og private fertilitetsklinikker i Danmark. Da mænd ikke kan gå i fertilitetsbehandling alene, findes der ikke officielle statistikker på antallet af solofædre i Danmark. Der er dog også danske mænd, som bliver solofar ved hjælp af rugemor.

Barsel som solomor

I forhold til barselsregler, så har solomødre og solofædre ret til den fulde barsel. Det vil sige 46 orlovsuger med barselsdagpenge uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig eller ledig. Hvis barnet fødes efter 1. januar 2024 er der mulighed for at overdrage 32 ugers orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem som eksempelvis bedsteforældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet er fyldt et år.

 

Solomor: Tilskud og børnepenge

Hvis et par får børn sammen, så vil de hver modtage halvdelen af børnepengene på deres nemkonto. Som solomor vil du få den fulde børne- og ungeydelse udbetalt på din nemkonto.

I 2024 er børne- ungeydelsen:

5.124 kr. pr. kvartal, når barnet er fra 0-2 år. 

4.056 kr. pr. kvartal, når barnet er mellem 3-6 år

3.192 kr. pr. kvartal, når barnet er 7-14 år

1.064 kr. pr. måned, mens barnet er fra 15-18 år 

Udover den fulde børne- og ungeydelse har du som enlig forsørger også ret til et ekstra børnetilskud til enlige. Børnetilskuddet til enlige består af to tilskud, som du skal ansøge om samlet.

Det ene tilskud er et tilskud som du vil få for hvert barn, som du er mor til. Her er beløbet: 

1.608 kr. pr. kvartal per barn  

Og så er der et ekstra børnetilskud, som er et fast tilskud uanset hvor mange børn du har. Dette beløb er i 2024 på

1.639 kr. pr. kvartal

Som eksempel vil du altså i alt få 8371 kroner udbetalt skattefrit per kvartal, hvis du er solomor til et barn under 3 år

Kilder: Sundhed.dk, retsinformation.dk, Dansk Fertilitetsselskab, Herlev Hospital, Beskæftigelsesministeriet.