Cirka 15 % af alle par, der ønsker graviditet, får brug for hjælp, fordi begge eller den ene part er infertil. Det vil sige, at kvinden ikke er blevet gravid efter et års forsøg, eller at man har mistet tre eller flere graviditeter, inden embryoerne var levedygtige.

Hvornår kan man blive henvist til fertilitetsbehandling?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kontakter sin læge/gynækolog, hvis man er infertil. Og at man allerede gør det efter 6 måneders forsøg, hvis kvinden i forholdet er over 35 år. Du kan læse mere om, hvilke former for gratis fertilitetsbehandling, du har ret til i Danmark her

Den praktiserende læge er altså første skridt på vejen mod at få en henvisning til offentlig fertilitetsbehandling 

Undersøgelse af manden inden henvisning til fertilitetsbehandling

Når man som mand eller par kontakter sin læge, så vil lægen forud for videre henvisning til offentlig fertilitetsbehandling, typisk undersøge manden for klamydia. Lægen vil også lave nogle blodprøver på manden, der skal undersøge ham for HIV/hepatitis B og hepatitis C. Endelig skal lægen også bruge en sædundersøgelse fra manden.

Sædundersøgelse af manden før fertilitetsbehandling

Ofte vil manden blive henvist videre til en offentlig fertilitetsklinik, hvor han skal aflevere en sædprøve, der skal bruges til udredning af sædkvaliteten. Forud for denne undersøgelse, vil manden modtage en kop til opsamling af sæden ligesom der vil blive aftalt et tidspunkt og et sted, hvor sæden skal afleveres. Sæden skal normalvis afleveres senest 1,5 time efter sædafgang, og manden må helst ikke have haft sædafgang i 3-7 døgn inden opsamling af prøven. Svaret på prøven vil typisk komme fra den læge, som bestilte sædprøven.

Hvad undersøger man i mandens sædprøve?

Når manden har afleveret sin sædprøve, undersøges sæden for følgende

  • Sædvolumen
  • Sædkonsistens og sædudseende
  • Antal af sædceller med en ikke fremadrettet bevægelighed og antallet af sædceller, der er helt ubevægelige
  • Sædcellekoncentration
  • Totalt antal sædceller
  • Procentvis andel af levende sædceller
  • Sædcellernes penetrationsevne
  • Modning af sædceller – vurderet ud fra sædcellemorfologi

Flere sædprøver inden fertilitetsbehandling

Ofte skal der afgives to sædprøver. Det vil sige, at man skal lave en ny sædprøve et par måneder efter den første. Mænd producerer løbende sædceller, og modning af sædcellerne tager cirka 74 dage. Nummer to sædprøve kan være nødvendig – særligt hvis den første sædprøve ikke viste et resultat indenfor normalområdet. Den nye sædanalyse kan derved være med til at udelukke midlertidige negative påvirkninger som eksempelvis feber, der forbigående kan nedsætte sædkvaliteten.

Resultat af sædprøve og henvisning til fertilitetsbehandling

Efter en eller flere sædprøver, vil der danne sig et svar, som, samlet med blodprøverne, giver et billede ad mandens fertilitet. Svaret vil – i sammenhæng med undersøgelsen af kvindens fertilitet – betyde, at den fertilitetsklinik, som man er henvist til, kan tilbyde den bedst egnede behandling. Det vil eksempelvis sige, at hvis mandens sædkvalitet er meget dårlig, så vil man måske starte direkte med reagensglasbehandling i stedet for insemination eller tilbyde behandling med brug af donorsæd.

Ventetid på fertilitetsbehandling

Der kan være stor forskel på ventetiden til de offentlige fertilitetsklinikker. Der er ikke behandlingsgaranti, når det kommer til fertilitetsbehandling. Der findes dog frit sygehusvalg i Danmark, og det kan derfor være fordelagtigt at undersøge ventetid, patienttilfredshed og tilfredshed med personalet her, hvis du gerne vil til undersøgelse hurtigst muligt, efter du har fået en henvisning fra din læge. Du kan selv undersøge ventetiderne på dette link. Under ”søg efter behandling” skriver du ”fertilitetsbehandling”, og så kommer ventetiderne frem.

Som et eksempel på de store forskelle i ventetiden på fertilitetsbehandling, så kan vi i oversigten se, at i marts 2024 var ventetiden på offentlig fertilitetsbehandling 8 uger på Hospitalsenhed Midt (Skive) og Regionshospitalet Horsens, mens den er helt oppe på 40 uger på Regions Sjællands Sygehusvæsen (Køge) og 26 uger på Hvidovre Hospital.

Lidt statistik

Statistikken fra de offentlige fertilitetsklinikker peger på, at cirka 1/3 af de par, som kommer i fertilitetsbehandling, har brug for hjælp på grund af mandens fertilitet. Den anden tredjedel skyldes kvindens fertilitet, mens den sidste tredjedel skyldes begge parters fertilitet.

Hvis du som mand i første omgang ønsker at undersøge din sædkvalitet i fred og ro derhjemme kan du prøve vores sædtests til hjemmebrug, som du finder her. Testen er 96 % præcis sammenlignet med en sædprøve, som en fertilitetslæge vil analysere i et mikroskop

Læs mere om fertilitetsbehandling og kvindens forløb her

Se vores kosttilskud, der styrker mænds sædkvalitet her

Kilde: Sundhed.dk, Sjællands Universitetshospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital. Borger.dk