Det er ikke unormalt at skulle have fertilitetsbehandling i større eller mindre grad for at blive gravid. Cirka 15 % af alle par/kvinder, der ønsker graviditet, er infertile. Det vil sige, at kvinden stadig ikke er blevet gravid efter et års forsøg, eller at man har mistet tre eller flere graviditeter. Læs mere om gentagne aborter her

Man bør kontakte sin læge eller gynækolog, hvis man har forsøgt på at blive gravid i 12 måneder uden held, og hvis man er over 35 år, eller hvis kvindens cyklus er længere end 35 dage, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man allerede kontakter lægen/gynækologen efter 6-12 måneder.

Cirka hvert 8. barn laves i dag ved hjælp af fertilitetsbehandling, så husk, at der stadig er masser af håb, selvom der skal lidt hjælp til.

Hvordan bliver man henvist til fertilitetsbehandling?

Lægen eller gynækologen kan henvise dig videre til fertilitetsbehandling, men først vil hun eller han foretage forskellige tests på kvinden og hendes eventuelle partner. Læs mere om disse undersøgelser og forløbet i fertilitetsbehandling for mænd i vores artikel her

Og læs også mere om hvad der sker til undersøgelsen af kvinders fertilitet her 

Hvem kan få hjælp af det offentlige til gratis fertilitetsbehandling?

I Danmark har par, enlige og lesbiske ret til gratis fertilitetsbehandling i det offentlige. Der er dog nogle forbehold: Fertilitetsbehandling på hospitalerne tilbydes nemlig kun til kvinder, der er henvist, inden de er fyldt 40 år, og de kan ikke længere modtage behandling her, efter de er fyldt 41 år. Vær derfor opmærksom på denne aldersgrænse. Der er ikke aldersmæssig begrænsning hos mænd.

Hvis man som kvinde er mere end 41 år, er det stadig muligt at modtage fertilitetsbehandling på private fertilitetsklinikker indtil kvinden er fyldt 46 år. Dette skal man dog selv betale for.

Hvilke gratis fertilitetsbehandlinger og hvor mange forsøg har man ret til? 

Indenfor det offentlige system har man ret til 3-6 IUI-behandlinger. Det vil sige insemination med donorsæd eller sæd fra partner på en offentlig fertilitetsklinik. Inseminationsbehandling/IUI-behandling bruges oftest, hvis mandens sædkvalitet kun er mildt til moderat nedsat. Her oprenses sæden, så det kun er de levende og bevægelige sædceller, der er tilbage. Inseminationsbehandling bruges også ofte til kvinder, som går i fertilitetsbehandling alene for at blive solomor. Helt lavpraktisk så foregår insemination ved, at den oprensede sædprøve føres ind i livmoderen med et tyndt kateter på det tidspunkt, hvor kvinden har ægløsning. Du kan læse mere om inseminationsbehandling i vores artikel her

Hvis det ikke lykkes at opnå graviditet med IUI-behandling, så vil man blive henvist videre til IVF/reagensglasbehandling. Her har man ret til 3 reagensglasbehandlinger. Det vi sige 3 udtagninger af kvindens æg, befrugtning i reagensglas samt oplægning af det befrugtede æg efter 2-5 dage i et varmeskab i laboratoriet. Bemærk, at lovgivningen snart ændres i Danmark, så det senest fra 1. oktober 2024 bliver muligt med 6 reagensglasbehandlinger i det offentlige system.

Hvad er chancen for graviditet med inseminationsbehandling/IUI?

Ifølge statistikken opnår 20 % en positiv graviditetstest per inseminationsbehandling. Cirka 40 % af dem, der modtager inseminationsbehandling, opnår en levedygtig graviditet. Resten henvises videre til reagensglasbehandling. 

Hvad er chancen for graviditet med reagensglasbehandling/IVF?

Ifølge de offentlige fertilitetsklinikker er der 35 % chance for en positiv graviditetstest per påbegyndt reagensglasbehandling. Chancen er lidt højere for yngre kvinder og lidt lavere for ældre kvinder. Hvis der oplægges et befrugtet æg, så er chancen for en positiv graviditetstest cirka 45 %. Forventningen er, at 6 forsøg med reagensglasbehandling vil øge chancen for at føde et barn fra 64 % ved 3 forsøg til 83 % ved 6 forsøg. Du kan læse mere om de nye regler for gratis fertilitetsbehandling her

Gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to

I forbindelse med offentlig fertilitetsbehandling er det gratis at få nedfrosset eventuelt overskydende befrugtede æg. Hvis det lykkes at blive gravid og få er barn, så er det gratis at få oplagt nedfrosne æg fra tidligere, hvis der er et ønske om barn nummer to. Dette gælder, indtil kvinden fylder 46 år. Cirka 97 % af de nedfrosne æg overlever optøning, og chancen for graviditet er cirka 28 % per oplægning

I statsministerens nytårstale 1. januar 2024 fortalte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen nu også ønsker at gøre det gratis at få barn nummer to ved hjælp af fertilitetsbehandling. Da regeringen, som består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, allerede har det politiske flertal, så er forventningen, at forslaget hurtigt vil kunne indføres i 2024

Ventetid på fertilitetsbehandling i det offentlige

Der kan godt være regionale forskelle på ventetiden på fertilitetsbehandling på offentlige fertilitetsklinikker ligesom der også kan være forskel på ventetiden på de forskellige hospitaler i samme region. I forhold til fertilitetsbehandling, så er der desværre ikke ventetidsgaranti, men der er frit sygehusvalg, og derfor kan det være en fordel at tjekke ventetiden flere steder, hvis du/I er utålmodige og er klar til at rejse lidt længere.

Du kan altid tjekke den aktuelle ventetid på sundhed.dk. Søg lige her Under "Søg efter behandling" skriver du "fertilitetsbehandling" Tryk næste og sig ja til "Jeg vil benytte mig af frit sygehusvalg". Tryk derefter på "Vis resultat" Så får du mulighed for at se ventetiden i alle regioner og på alle de hospitaler, som tilbyder fertilitetsbehandling. I overblikket kan du også se patienttilfredsheden og tilfredsheden med personalet på de forskellige afdelinger.

Som et eksempel på de store forskelle i ventetiden på fertilitetsbehandling, så kan vi i oversigten se, at i januar 2024 var ventetiden på offentlig fertilitetsbehandling 8 uger på Hospitalsenhed Midt (Skive), Regionshospitalet Horsens og Aalborg Universitetshospital, mens den er helt oppe på 40 uger på Regions Sjællands Sygehusvæsen (Køge) og 30 uger på Rigshospitalet.

Test selv din fertilitet derhjemme

Hvis du gerne vil blive klogere på din cyklus og ægløsning, kan du undersøge, om du har ægløsning med vores ægløsningstests, som du finder her. Som kvinde kan du tjekke, om du er ved at gå i overgangsalder med vores FSH Klimakterietests, som du finder her, mens du som mand kan teste din sædkvalitet i derhjemme med vores sædkvalitetstest fra SwimCount. Find den herTesten er 96 % præcis sammenlignet med en sædprøve, som en fertilitetslæge vil analysere i et mikroskop. SwimCount Sædkvalitetstest kan derfor bruges som et alternativ til det første forsøg hos lægen. 

Kilde: Sundhed.dk, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, retsinformation.dk