Mange – især kvinder – kan godt opleve, at stigende alder, faldende fertilitet og ingen potentiel partner i nettet, kan være særdeles stressende. For hvad nu hvis, man ikke når at blive gravid eller få de børn, som man egentlig ønsker?

Derfor kan nedfrysning af kvindens æg være en mulighed, der godt kan få

Fryse æg ned: Muligheder i udlandet

Mange – især kvinder – kan godt opleve, at stigende alder, faldende fertilitet og ingen potentiel partner i nettet, kan være særdeles stressende. For hvad nu hvis, man ikke når at blive gravid eller få de børn, som man egentlig ønsker?

Derfor kan nedfrysning af kvindens æg være en mulighed, der godt kan få skuldrene til at falde lidt ned igen hos mange. I det offentlige – og dermed gratis system - er det dog ikke lovligt at lave det, der kaldes social freezing. Altså nedfrysning af kvindens æg for senere at anvende dem, når man har et ønske om at blive gravid. Det gøres kun i det offentlige system, hvis der er medicinske årsager. Det er dermed altså kun gratis og en mulighed i det offentlige, hvis man i forbindelse med sygdom er i risiko for at miste sin fertilitet. Eksempelvis på grund af planlagt behandling med kemoterapi.

Fryse kvindens æg ned i Danmark. Hvad koster det?

Priserne for ”social freezing” starter fra cirka 25.000 kroner for en cyklus behandling. Herudover vil der også komme udgifter til blodprøver, medicin og fryseopbevaring. 

Det kræver typisk 2-3 ægudtagninger, før der er de cirka 20 æg, som de fleste fertilitetslæger vil anbefale for at have en god chance for at opnå en levedygtig graviditet. De næste ægudtagninger, som skal til for at komme op på de 20 æg, vil dog være lidt billiere end den første. Typisk vil prisen lande på cirka 60.000 kroner. Herudover vil det også koste et årligt beløb at have æggene frosset ned. Her vil priserne typisk ligge et sted mellem 1500-2000 kroner årligt.

Reglerne på de private fertilitetsklinikker i Danmark har indtil 2024 været, at æggene maksimalt må være nedfrosset i 5 år, før de skal tages i brug, og kvinder må ikke være over 46 år, når ægget eller æggene skal sættes op. I maj 2023 er der dog kommet et politisk flertal for at ophæve grænsen på de 5 år. og fra januar 2024 er det lovligt at have æggene frosset ned, indtil kvinden fylder 46 år, som også er aldersgrænsen for privat fertilitetsbehandling i Danmark. Læs mere om nedfrysning af kvinders æg i Danmark her

Fryse kvindens æg ned i udlandet. Hvad koster det?

Netop tidsbegrænsningen på 5 år, når det kommer til nedfrysning af æg i Danmark, er årsagen til, at mange kvinder og par vælger at kigge mod udlandet. I langt de fleste europæiske lande er der nemlig ikke den samme tidsbegrænsning på, hvor længe æggene må ligge på frys. I England er det eksempelvis 10 år, mens der slet ikke er begrænsning på, hvor længe æggene må ligge på frys i Sverige. Også økonomi kan spille en rolle. I Sverige koster nedfrysning af ubefrugtede æg eksempelvis det samme som i Danmark. Forskellen er bare, at det i Sverige er i svenske kroner. Altså en besparelse på over 35 % (i april 2024). Ønsker du at tage til udlandet for at fryse æg ned, så behøver du ikke nogen henvisning. Du kontakter selv den eller de klinikker, som du ønsker at tage en videre dialog med. Hvis du googler, så skriv social freezing og det pågældende land.

Fordele og ulemper ved social freezing i udlandet

Der er ingen tvivl om, at reglen, der galdt indtil 2024 om, at æg ikke må være frosset ned i mere end 5 år her i Danmark, har fået mange til at søge mod udlandet. En del vil anskue det som en stor fordel, at de selv er med til at bestemme, hvornår æggene senest kan bruges. Denne del er dog ændret fra januar 2024.

Økonomi kan også spille ind ligesom nogle også vil søge mod udlandet, fordi lande som eksempelvis Italien og Spanien har været foregangslande i forhold til nedfrysning af æg. Der vil man derfor også kunne finde klinikker med stor erfaring og viden om social freezing.

Samtidig er de danske fertilitetsklinikker også førende på mange områder, når det kommer til fertilitetsbehandling. For mange er det trygt at blive behandlet af dansktalende personale, ligesom at det logistisk også er nemmere og billigere at modtage behandling i en klinik tæt på. Alt i alt er det en individuel beslutning. De fleste danske og udenlandske klinikker med mulighed for nedfrysning af æg kan findes på internettet. Det samme kan deres priser og gennemgang af forløbet.

Hvis du ønsker at se vores ægløsningstest kan du finde dem her

Kilde: Sundhed.dk, Retsinformation.dk.

 

 

.