Tillykke med graviditeten. I artiklen her vil vi gøre dig klogere på, hvornår du/I skal til læge jordemoder og scanning under graviditeten. Her vil du også kunne læse mere om, hvad der sker under de forskellige besøg

Under graviditeten kan der opstå forskellige komplikationer som eksempelvis for højt blodtryk, for lav fostervægt osv. osv., som alle sammen kan betyde, at der kommer yderligere besøg eller at nogle af nedenstående besøg ændres. Nedenstående er med udgangspunkt i en helt gennemsnitlig graviditet. 

Oversigt

I uge 6+0-10+0 er det første lægebesøg.

Her får du taget en graviditetstest for at sikre, at du er gravid. Du bliver målt og vejet og får taget en blodprøve, som skal bestemme din blodtype og teste dig for hiv, syfilis og hepatitis. I vil også tale om arvelige sygdomme i familien, og så vil det blive oprettet en elektronisk vandrejournal og nogle steder vil du også få udleveret en fysisk vandrejournal (flere steder er den fysiske vandrejournal afskaffet), som kommer til at følge dig under resten af graviditeten.

I uge 8+0-13+6 Skal du have lavet en blodprøve, der også kaldes en  doubletest.

Doubletesten skal bruges til jeres risikoberegning senere ved nakkefoldsscanningen. Blodprøverne måler to ting:

Pregnancy Associates Plasma Protein A (PAPP-A). Det er et vækstfremmende enzym, der er nødvendigt for fostrets udvikling. Koncentrationen fordobles cirka hver 6. dag. Et lavt indhold i den gravides blod kan føre til misdannelser hos barnet.

 Choriongonadotropin beta-kæde (frit β-hCG) Hos kvinder med fostre med trisomi 21 er koncentrationen af frit β-hCG ca. dobbelt så høj, og koncentrationerne af PAPP-A oftest under halvdelen af, hvad det er hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder. Hos kvinder med fostre med trisomi 13 eller 18, er koncentrationen af frit β-hCG og PAPP-A væsentligt under værdierne hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder.

Blodprøven er altså med til at undersøge, om alt ser ud til at være okay med fostret. Blodprøven holdes op mod resultaterne til nakkefoldsscanningen, og de to ting samlet giver et risikotal til nakkefoldsscanningen. Doubletesten skal senest laves 4-5 dage før nakkefoldsscanningen. Husk at tallene skal holdes op mod scanningen, så hvis du kigger på svarene på din doubletest inden scanningen, så må du endelig ikke konkludere, at der er noget galt, selvom tallene kan se skæve ud i forhold til gennemsnittet

I uge 11+1 til 13+6 nakkefoldsscanning

Til nakkefoldsscanningen vil man først og fremmest undersøge, om der er liv. Der vil blive tjekket, om der er et eller flere fostre, og endelig vil du/I få fastsat en endelig terminsdato baseret på målene på fostret.

Hvis du eller du og din partner ønsker det, så kan I til scanningen få at vide, om fostret har en kromosomafvigelse som eksempelvis downs syndrom. Det bliver undersøgt ved blandt at måle barnets nakkefold. Målene kan sammen med doubletesten vise sandsynligheden for kromosomafvigelse. Det foregår ved at du får et samlet risikotal. Eksempelvis 1:5000. I dette tilfælde ville det betyde, at sandsynligheden for at få et barn med Downs Syndrom er mere end 1 til 5000.

Hvis dit tal er under 1:300 vil hospitalet tilbyde en modekageprøve/en fostervandsprøve eller en NIPT-blodprøve, som kan fastslå, om fostret har Downs Syndrom. Husk at 1:300, 1:200, 1:50, ja selv 1:10 stadig er tal, hvor sandsynligheden for at fostret er raskt er langt større end det modsatte. Derfor får langt de fleste, som får foretaget en moderkageprøve også et svar, som viser, at alt er lige som det skal være.

Uge 13-15 Tid til første jordemoderbesøg.

Her er det en samtale uden fysiske undersøgelser, hvor jordemoderen taler med dig om din levevis og anbefalinger om kost, vitamin- og jerntilskud. Her er det også normalt at tale om eventuelle tidligere graviditeter og fødsler og dine forventninger og ønsker til dette graviditets- og fødselsforløb. Langt de fleste jordemødre vil ikke lytte efter hjertelyd endnu på dette tidspunkt

I uge 20-22 misdannelsesscanning

Alle gravide i Danmark bliver tilbudt en misdannelsesskanning af fosteret omkring uge 20. Formålet med skanningen er at undersøge, om fosteret har nogle medfødte misdannelser. Ved skanningen undersøger man fosterets hoved, hjerte, bugvæg, mave- og tarmsystem, nyrer, urinblære, ryg, arme og ben. Derudover måles fostret i forhold til, om det vokser som forventet. Det bliver også undersøgt, hvor moderkagen er placeret og om fostervandsmængden er normal.  

Uge 25 2. lægeundersøgelse

Her vil mange opleve, at en del af snakken er det samme som til det første jordemoderbesøg. Men mens det hos jordemoderen handlede meget om ønsker til den kommende fødsel, så vil lægen her være mere være opmærksom på dit eventuelle sygdomsbillede. Det vil du opleve ved at lægen spørger dig ind til bekymringer, smerter og tegn på sygdom.

Til dette lægebesøg vil du igen blive vejet og få målt blodtryk, ligesom du skal lave en urinprøve. Urinprøven skal blandt andet vise, om du har æggehvidestof i urinen, hvilket kan være et tegn på svangerskabsforgiftning. Det samme er et højt blodtryk, hvis du ikke allerede havde det i begyndelsen af graviditeten.

Hvis du ved første lægebesøg fik konstateret blodtypen rhesus negativ, så vil du nu igen få taget en blodprøve, som skal vise fostrets blodtype. Hvis barnet også er rhesus negativ, vil du blive behandlet med en indsprøjtning, som skal sikre at dit blod ikke reagerer mod barnets blod ved fødslen.

Uge 29 2. jordemoderundersøgelse

Denne jordemoderundersøgelse vil starte med en snak om, hvordan du har det lige nu. Der vil også blive talt om dine/jeres tanker i forhold til amning eller flaske

Din jordemoder vil spørge dig ind til dit velbefindende og samtalen vil tage udgangspunkt i dette.

Derudover vil jordemoderen spørge dig/jer ind til dine/jeres tanker om barnets ernæring - altså om du ønsker at amme eller give barnet flaske.

De fleste har en holdning til amning, men ikke alle har diskuteret den med deres partner eller familie. Det kan være fornuftigt at sætte sig lidt ind i amning og diskutere egne holdninger med de nærmeste på dette tidspunkt i graviditeten.

Ønsker du ikke at amme, tales der i stedet om flaskeernæring og forløbet omkring dette.

Herefter vil der blive talt om fødslen og jeres muligheder lige efter fødslen i forhold til barselsophold eller ambulant fødsel. Der vil blive spurgt ind til, hvor ofte du mærker liv, og så vil du blive vejet og få målt blodtryk.

Enten vil du blive bedt om at medbringe en urinprøve til jordemoderbesøget eller også vil du blive bedt om at lave en. Urinen vil blive undersøgt for protein (tegn på svangerskabsforgiftning) og sukker (tegn på graviditetssukkersyge)

Endelig vil jordemoderen lave en udvendig undersøgelse, hvor hun mærker på din mave for at bestemme livmoderens størrelse og hvordan barnet ligger derinde. Hun vil også komme med et skøn på barnets størrelse. Vurderes barnet for stort eller lille i forhold til gennemsnittet, så vil du få tilbudt en ultralydsscanning. Der vil også blive lyttet til barnets hjertelyd med et lytterør eller en doptone

Uge 32 3. lægeundersøgelse

Det er blevet tid til den sidste lægeundersøgelse. Her vil du igen blive målt og vejet. Det bliver du, fordi en pludselig vægtøgning kan været et tegn på svangerskabsforgiftning. Det samme kan et stigende blodtryk være, og derfor vil du også få målt dit blodtryk til dette besøg. Lægen vil spørge dig ind til plukveer og undersøge livmoderens størrelse og vurdere barnets vægt samt lytte efter hjertelyd

Uge 35 jordemoderbesøg

Til denne jordemoderundersøgelse er der især fokus på den kommende fødsel, som I vil tale om. Mange gravide laver en ønskeseddel til den kommende fødsel, og den vil der også blive talt om til dette møde. Ønskesedlen kan jordemoderen skrive ind i din journal, så personalet på fødegangen kan læse det, når du skal føde/have kejsersnit. Du kan også vælge selv at medbringe sedlen med dine ønsker, når du skal føde.

Du vil også få målt dit blodtryk for at sikre, at du ikke er ved at udvikle svangerskabsforgiftning, og fordi et højt blodtryk kan påvirke blodforsyningen til moderkagen. Du vil også blive vejet, da en pludseligt stigende vægt på grund af væske i kroppen kan være en indikator på svangerskabsforgiftning. Din urin vil blive tjekket for protein og æggehvide, og så vil jordemoderen lytte efter hjertelyd og mærke på din mave. Hun vil komme med et estimat på barnets vægt og sikre sig, at det vender med hovedet nedad. Hvis barnet ligger med numsen nedad eller ligger på tværs vil du få tilbudt en scanning og efterfølgende et vendingsforsøg, så barnet vender med hovedet nedad

Uge 38 eller 39 Jordemoderbesøg

Du vil få kontrolleret din urin for protein og æggehvide, og så vi du få taget dit blodtryk. Du vil blive spurgt ind til, hvordan og hvor ofte du mærker liv, og så vil I tale om den forestående fødsel/kejsersnit. Jordemoderen vil mærke på din mave for at vurdere barnets størrelse, og så vil hun undersøge, om barnet ligger med hovedet nedad.

Uge 40+3-41+3 Jordemoderundersøgelse

Hvis ikke du har født endnu, så vil du komme til jordemoder igen. Denne gang vil du få den samme undersøgelse som i uge 38 eller 39, og så vil du vil blive tilbudt igangsættelse af fødslen. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er igangsættelse i uge 42+0, hvis du ikke selv har født på dette tidspunkt

 

Kilde: sundhed.dk, Rigshospitalet, Regionshospitalet Horsens, Herlev Hospital