Selvom mange oplever stor glæde, når de står med en positiv graviditetstest, så varer glæden desværre kort hos en stor andel. Hvert år går cirka 20.000 fostre nemlig tabt i Danmark, hvilket svarer til cirka hver fjerde graviditet, som ender i spontan abort.

Hvad er gentagne graviditetstab?

Hvis man har tre eller flere aborter i træk før uge 12, eller hvis man har to eller flere aborter efter en normal nakkefoldsscanning, så lider man af abortus habitualis eller gentagne graviditetstab. En lidelse som opstår for cirka 1200 danske kvinder hvert år, og det er dermed lige så udbredt som graviditetssukkersyge og svangerskabsforgiftning. Vi taler bare ikke altid lige så meget om det.

Chance for graviditet efter gentagne aborter

Prognosen for at gennemføre en graviditet, hvis man har aborteret 3 gange tidligere, er cirka 50 %. Et tal der falder med cirka 10 % for hvert efterfølgende tab.

I artiklen her kan du læse mere om menstruation og ægløsning efter abort

Hvad skyldes de gentagne spontane aborter?

Forskning fra Rigshospitalet fra 2017 peger på, at cirka halvdelen af alle graviditetstab skyldes, at fostrene har så alvorlige anormaliteter eller kromosomfejl, at de ikke ville kunne overleve. I den anden halvdel af graviditetstabene skal forklaringen findes hos kvinden/parret. Tidligere undersøgelser fra Rigshospitalet viser, at chancen for, at forklaringen ligger hos kvinden/parret stiger jo flere graviditetstab, der har været.  

Årsagerne, som kan findes hos mor/parret kan være kromosomfejl, som nedarves. Det kan skyldes livsstilsfaktorer som overvægt/undervægt, rygning, alkohol, forandringer i livmoderen, hormonforstyrrelser. Og så viser det sig også, at gentagne graviditetstab har en sammenhæng med autoimmune sygdomme. Altså sygdomme, hvor kroppens immunforsvar angriber egne celler.

Typiske årsager til gentagne spontane aborter

● Misdannelse af kvindens livmoder

● Kromosomfejl

● Hormonforstyrrelser

● Kvindens immunforsvar – der ses at flere kvinder med gentagne aborter har særlige antistoffer i blodet

● Livsstil

● Blodets størkningesvne – her kan blodfortyndende medicin have en positiv indflydelse

Gentagne aborter og progesteron

Forskning viser, at lave niveauer på under 15 nmol/l af hormonet progesteron, øger risikoen for spontan abort. 

Progesteron er et hormon, som normalt stiger markant lige efter ægløsning. Men nogle kvinder producerer ikke særligt store mængder af hormonet, og det kan have en effekt i forhold til at kunne holde på en graviditet. Progesteron gør nemlig livmoderslimhinden tykkere, hvilket gør det nemmere for et befrugtet æg at sætte sig fast i livmoderslimhinden og blive siddende.

Flere forskningsforsøg har vist, at kvinder med 3 eller flere spontane aborter i rygsækken, har en øget chance  for at gennemføre graviditeten, hvis de får et tilskud af progesteron som en del af deres behandling.

I vores artikel her kan du læse mere om progesteron og fertilitet

Hvad skal man gøre ved gentagne aborter?

Hvis du som nævnt har haft tre eller flere graviditetstab i streg før uge 12 (her tæller alle graviditeter med, som er blevet bekræftet. Det kan både være med en positiv graviditetstest eller en blodprøve, der påviser graviditet ligesom det kan være ved en graviditetsscanning) Eller to eller flere tab efter normal nakkefoldning, så har du diagnosen gentagne graviditetstab, og du har dermed ret til en henvisning til udredning og behandling. Det kræver dog, at du eller I kontakter jeres læge i første omgang. Herefter vil lægen henvise jer til videre behandling.

Hvordan foregår det hos lægen ved gentagne graviditetstab?

Når man kommer op til lægen, så vil man typisk tale om tidligere graviditeter. Her kan det hjælpe at have skrevet ned, hvornår man sidst var gravid, hvor langt man var henne, da man aborterede. Hvor lang tid det havde taget at blive gravid, og om man har modtaget nogen former for behandling for at opnå graviditeten.

Lægen vil også spørge ind til parrets eller kvindens helbred og om eventuelle arvelige sygdomme. Hvis der er tale om gentagne aborter, kan man blive henvist til udredning og behandling på en offentlig klinik for gentagne aborter/gentagne graviditetstab. Der er frit valg i forhold til, hvor man ønsker behandling, Man skal dog have en henvisning først. I Danmark findes der følgende afdelinger, der er specialiserede i gentagne graviditetstab, hvor man kan modtage gratis behandling:

Behandling af gentagne aborter

Region Hovedstaden

Enheden for gentagne graviditetstab - Rigshospitalet – cirka 6 måneders ventetid efter henvisning og blodprøvesvar hos egen læge Enheden for Gentagne Graviditetstab (rigshospitalet.dk)

Enheden for gentagne graviditetstab – Hvidovre Hospital – cirka 6 måneders ventetid efter henvisning og blodprøvesvar hos egen læge Enheden for Gentagne Graviditetstab (hvidovrehospital.dk)

Region Nordjylland

Vestdansk Center for Gentagne Ufrivillige aborter, Aalborg Universitetshospital –  Vestdansk Center for Gentagne Ufrivillige Aborter (rn.dk)

Ovenstående er de eneste specialiserede afdelinger her i Danmark, når det kommer til gentagne aborter. Flere får dog også hjælp på offentlige fertilitetsklinikker, selvom de ikke har særlige afdelinger for gentagne graviditetstab.

Hvad sker der på hospitalet, når man skal udredes for gentagne aborter?

Når lægen har sendt sin henvisning til en national enhed for gentagne aborter vil kvinden og manden modtage en indkaldelse til en kromosomanalyse (kun kvinden, hvis der bruges sæddonor) Analysetiden på prøven er cirka 8 uger. Herudover vil der også blive bestilt blodprøver på kvinden. Prøverne kan tidligst tages 8 uger efter det seneste graviditetstab.

Man vil blive inviteret til et informationsmøde på afdelingen, og kvinden og den eventuelle partner vil modtage et spørgeskema. Når disse er udfyldt, vil man modtage en tid på den specialiserede afdeling for gentagne graviditetstab.

På afdelingen vil man starte med en samtale og få svar på kromosomanalysen og blodprøverne. Kvinden vil få en gynækologisk undersøgelse og ultralydsscanning. Her vil lægen blandt andet undersøge, om der kan være tale om PCOS, som du kan læse mere om her

Du vil blive undersøgt, om du har endometriose, som du kan læse mere om her. Ud fra undersøgelsen, kromosomanalysen og blodprøverne vil der blive lagt en behandlingsplan. Når, eller hvis, kvinden bliver gravid, vil hun nu blive fulgt tæt og muligvis modtage medicinsk behandling for at holde på fostret.

Når spontane aborter påvirker psyken

For mange kan det være tabubelagt og svært at tale om aborterne. Det kan måske også være svært at møde forståelse i omgivelserne, hvis man aborterer tidligt i graviditeten.

Forskningen viser, at der er markant flere, som er deprimerede eller rammes af stress hos ramte af gentagne graviditetstab. De svære følelser er derfor helt normale. Du kan blandt andet søge fællesskab med andre i samme situation hos Foreningen for Ufrivilligt Barnløse, hvor der er netværk for kvinder, som har haft gentagne graviditetstab.

Se her vore udvalg af graviditetstest her

Se vores udvalg af tidlige graviditetstests her

Og her finder du vores ægløsningstests

Kilder: Sundhed.dk, Rigshospitalet, netdoktor.dk, Hvidovre Hospital, Aalborg Universitetshospital